ΣΟΥΣΑΝΗΣ

η δική σου αφύπνιση είναι η ελπίδα του αύριο

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ Η1Ν1. ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΑΣ ΜΠΛΟΓΚ: TAXALIA

Επειδή σε αυτό το μπλόγκ, το ψάχνουμε το θέμα πριν το γράψουμε, σας αφήνουμε να διαβάσετε μόνοι σας χωρίς δικά μας σχόλια κάποιες πληροφορίες που …ψαρέψαμε στο διαδίκτυο.
Οι πληροφορίες ΑΚΡΩΣ ενδιαφέρουσες. Τα συμπεράσματα δικά σας:

διαβάστε ένα άρθρο σχετικά με τον Joseph Moshe, μικροβιολόγος της MOSSAD, ο οποίος σε μια απελπισμένη προσπάθεια να μεταφέρει την αλήθεια σχετικά με τον Η1Ν1 σε ραδιοφωνική εκπομπή είπε ότι ‘ένας ιός που δημιουργήθηκε σε ένα εργαστήριο της εταιρείας Baxter στην Ουκρανία, θα χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό όπλο’. Λίγο αργότερα, η αμερικανική υπηρεσία ασφαλείας τον συνέλαβε, λέγοντας ότι είχε απειλήσει να βομβαρδίσει το Λευκό Οίκο. Από τότε, κανείς δεν έχει ακούσει από αυτόν.
Διαβάστε γι αυτήν την ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΔΩ:

http://www.unfictional.com/joseph-moshe-mossad-bioweapon-swine-flu-vaccine-westwood Μπορείτε να διαβάσετε για αυτό εδώ: http://www.unfictional.com/joseph-moshe-mossad-bioweapon-swine-flu-vaccine-westwood

Και μετά δείτε αυτά:

Η ιστοσελίδα της δημοσιογράφου Jane Bürgermeisters, η οποία είναι ανεκτίμητη, βρίσκεται εδώ: http://www.theflucase.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ :»γρίπη δεν είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος – είναι το εμβόλιο ! «, γραμμένο από τον David Icke:

http://www.davidicke.com/content/view/25191

http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=355&Itemid=56&lang=en

Σε περίπτωση που νομίζετε ότι όλα αυτά απλά για να ακούγεται απίστευτο για να είναι αληθινό, η οποία είναι κατανοητή (αλλά την ίδια στιγμή, δεν είναι ορθολογικό τρόπο που αντιμετωπίζει τους ισχυρισμούς), τότε μπορείτε να αρχίσετε να κοιτάξετε μέσα από τα αποδεικτικά στοιχεία.

For example, you can read a two-part memorandum from WHO, which was written in 1972, about how to – in three steps – turn a vaccine into a deadly weapon: first by weakening the immune system, secondly by injecting a large dose of virus into the body which the weakened immune system can’t cope with, and thirdly by injecting an adjuvant that triggers a massive inflammatory reaction and a so called cytokine storm. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαβάσετε ένα υπόμνημα δύο μέρει από την ΠΟΥ, το οποίο γράφτηκε το 1972, σχετικά με τον τρόπο – σε τρεις φάσεις – τη σειρά του ένα εμβόλιο σε ένα θανάσιμο όπλο: για πρώτη φορά από την αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος, δεύτερον, με ένεση μια μεγάλη δόση του του ιού στο σώμα που το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, και τρίτον με ένεση μία βοηθητική ουσία που προκαλεί μια μαζική φλεγμονώδη αντίδραση και ένα λεγόμενο κυτταροκινών καταιγίδα.

This memorandum can be read here: Αυτή η έκθεση μπορεί να διαβαστεί εδώ:
http://theflucase.com/downloads/WHO_Memo_1_searchable.pdf http://theflucase.com/downloads/WHO_Memo_1_searchable.pdf
and here: http://theflucase.com/downloads/WHO_Memo_2_Searchable.pdf και εδώ: http://theflucase.com/downloads/WHO_Memo_2_Searchable.pdf

To continue, you can have a look at patent application for the vaccine against “swine flu” that the pharmaceutical Baxter filed before the “completely unknown” swine flu virus “suddenly” appeared in Mexiko. http://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/vaccines/Baxter%20Vaccine%20Patent%20Application.pdf Για να συνεχίσετε, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στην αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το εμβόλιο κατά της «γρίπης των χοίρων» ότι η φαρμακευτική Baxter κατατεθεί πριν από το «εντελώς άγνωστο» ιού της γρίπης των χοίρων «ξαφνικά» εμφανίστηκε στο Μεξικό. http://www.theoneclickgroup.co. uk / έγγραφα / εμβόλια / Baxter% 20Vaccine% 20Patent% 20Application.pdf

Baxter is also the same company that, in an austrian laboratory, created the “swine flu” virus and in february earlier this year sent 72 kg of falsely labeled contaminated vaccine material to laboratories around the world in order to spread the virus. Baxter είναι επίσης η ίδια εταιρεία ότι, σε ένα εργαστήριο της Αυστρίας, δημιούργησε την «γρίπη των χοίρων» του ιού και το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους αποστέλλονται 72 κιλά ψευδώς χαρακτηρισμένα μολυσμένο υλικό εμβόλιο σε εργαστήρια σε όλο τον κόσμο με σκοπό την εξάπλωση του ιού. The evidence for this, and much else, can be read in Bürgermeister’s 134 page document where she has put together substantial evidence that the swine flu, the vaccine and the mass vaccinations are part of an extremely complex plan to carry out genocide. Τα στοιχεία για αυτό, και πολλά άλλα, μπορεί να διαβαστεί σε 134 σελίδων έγγραφο Bürgermeister όπου έχει συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η γρίπη των χοίρων, το εμβόλιο και οι εμβολιασμοί μάζα αποτελούν μέρος μιας εξαιρετικά πολύπλοκο σχέδιο για τη διεξαγωγή της γενοκτονίας.

The defendants are (among others): Barack Obama (President, USA), David Nabarro (Coordinator of Influenza, UN), Margaret Chan (Director-General, WHO), Robert Parkinson (CEO, Baxter International), Daniel Vassella (CEO, Novartis International), Andrew Witty (CEO, GlaxoSmithKline), George W. Bush (Former President, USA), Bill Gates (Bill and Melinda Gates Foundation), Kathleen Sibelius (Secretary of Department of Health and Human Services), Janet Napolitano (Secretary of Department of Homeland Security), David de Rothschild (Banker), David Rockefeller (Banker), George Soros (Banker) and Alois Stöger (Health Minister, Austria). Οι κατηγορούμενοι είναι (μεταξύ άλλων): Barack Obama (Πρόεδρος, ΗΠΑ), David Nabarro (Συντονιστής της γρίπης, ΟΗΕ), Margaret Chan (Γενικός Διευθυντής, ΠΟΥ), Robert Πάρκινσον (Διευθύνων Σύμβουλος, Baxter International), Daniel Vassella (Διευθύνων Σύμβουλος, Novartis International), Andrew Witty (Διευθύνων Σύμβουλος, GlaxoSmithKline), George W. Bush (πρώην Πρόεδρος, ΗΠΑ), ο Bill Gates (Bill και Melinda Gates Foundation), Kathleen Sibelius (Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών), Janet Napolitano (Γραμματέας του Department of Homeland Security), David de Rothschild (Banker), David Rockefeller (Banker), Τζορτζ Σόρος (Banker) και Alois Stöger (υπουργός Υγείας, Αυστρία). This document is found here: http://theflucase.com/downloads/Evidence_of_the_use_of_pandemic_flu_to_depopulate_USA.pdf Το έγγραφο βρίσκεται εδώ: http://theflucase.com/downloads/Evidence_of_the_use_of_pandemic_flu_to_depopulate_USA.pdf

Worth reading are also the charges that have been filed with the FBI. Πολύ ενδιαφέρον είναι επίσης οι δαπάνες που έχουν κατατεθεί με το FBI. The indicted are (among others): WHO, UN and the pharmaceutical companies Baxter och Novartis. Η απαγγελθεί κατηγορίες είναι (μεταξύ άλλων): ΠΟΥ, του ΟΗΕ και οι φαρμακευτικές εταιρείες Novartis och Baxter. You can read this document here: http://theflucase.com/downloads/Criminal_Charges_FBI-US.pdf Μπορείτε να διαβάσετε το έγγραφο αυτό: εδώ http://theflucase.com/downloads/Criminal_Charges_FBI-US.pdf

If you would like to approach the case from another angle, I’ve put together a list with more than 75 links to various videos, sound recordings, news articles and important documents concerning all of this. Αν θα θέλατε να προσεγγίσουμε την υπόθεση από μια άλλη οπτική γωνία, έχω βάλει μαζί μια λίστα με περισσότερες από 75 συνδέσεις με διάφορα βίντεο, ηχογραφήσεις, νέα άρθρα και σημαντικά έγγραφα σχετικά με όλα αυτά. All of this information is, in other words, available just with a few clicks on your mouse, and is found here: Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι, με άλλα λόγια, διαθέσιμο μόνο με μερικά κλικ στο ποντίκι σας, και βρίσκεται εδώ:
http://www.wordmworld.net/bubble-words/the-information-war-mainstream-media-vs-truth http://www.wordmworld.net/bubble-words/the-information-war-mainstream-media-vs-truth

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

http://www.theflucase.com/

Αναρτήθηκε από Kazantzidis Anastasios
Advertisements

Νοέμβριος 27, 2009 - Posted by | υγεία

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: